Обработка на заплати

“Ди Ем Акаунт” предлага пълна обработка на заплати. Ние спазваме високи стандарти на конфиденциалност по отношение на предоставените ни данни.

 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори;
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати;
 • Изготвяне на трудови договори;
 • Изготвяне на документи за прекратяване на трудови договори;
 • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ;
 • Изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране;
 • Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски;
 • Изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране;
 • Изготвяне на ведомост за заплати на английски език;
 • Отчитане на разходите по отдели и по проекти;
 • Изготвяне на отчети за счетоводни и управленски цели;

Нашата информационна система е адаптирана към изискванията на българското законодателство по отношение на данъка върху доходите на физическите лица и осигурителните вноски.