Човешки ресурси

Кодексът на труда посочва специфичните изисквания и задължения за работодателите. “Ди Ем Акаунт” помага на своите клиенти да бъдат в крак с всички изменения в нормативната уредба в областта на човешките ресурси.

  • Изготвяне на документи по назначаване и освобождаване;
  • Изготвяне на длъжностни характеристики;
  • Организация на личните досиета на персонала;
  • Съдействие във връзка с медицински изследвания на служителите, според изискванията на трудовото законодателство;
  • Съдействие при проверки от страна на инспектиращи органи.