Услугата на “Ди Ем Акаунт” за учредяване на компании е комплексна и включва всички етапи от подготовка на документите за регистрация до откриване на банкови сметки за започване на фирмената дейност.

Нашите услуги за учредяване на фирма включват:

Учредяване на дружества с ограничена отговорност, клонове, акционерни дружества и командитни дружества;

Изготвяне на документи за регистрация и подаване на заявления в съответните институции;

Изготвяне на учредителни документи в съответствие с изискванията на местното законодателство;

Осигуряване на упълномощени лица, които въз основа на пълномощно да представляват собствениците пред местните власти;

Осигуряване на местен нотариус и предоставянето му на необходимите документи, услуги за легализиране и превод на документи;

Предоставяне на временен регистриран адрес, ако се изисква от местното законодателство;

Откриване на банкови сметки.

Цени: Нашите корпоративни услуги са съобразени с нуждите на всеки етап от развитието на една компания. С широкия кръг от предлагани услуги ние целим да улесним максимално нашите клиенти ,което им позволява да се концентрират върху основната фирмена дейност.

Обявените цени са в лева и включват изискуемото от закона удостоврение за актуално състояние.

Регистрация на ЕООД

Цената включва:

 • Запазване на фирмено наименование
 • Държавна такса за вписване в търговския регистър
 • Изработка на печат
 • Удостоверение за актуално състояние
 • Хонорар за услугата
 • Консултация

260лв

Направи запитване

Регистрация на ООД

Цената включва:

 • Запазване на фирмено наименование
 • Държавна такса за вписване в търговския регистър
 • Изработка на печат
 • Удостоверение за актуално състояние
 • Хонорар за услугата
 • Консултация

260лв

Направи запитване

Регистрация на АД

Цената включва:

 • Запазване на фирмено наименование
 • Държавна такса за вписване в търговския регистър
 • Изработка на печат
 • Удостоверение за актуално състояние
 • Хонорар за услугата
 • Консултация

700лв

Направи запитване

Регистрация на ЕТ

Цената включва:

 • Запазване на фирмено наименование
 • Държавна такса за вписване в търговския регистър
 • Банкови комисионни
 • Изработка на печат
 • Хонорар за услугата
 • Консултация

180лв

Направи запитване