Регистрация на фирми

 

Регистрация на фирма


 

Услугата на “Ди Ем Акаунт” за учредяване на компании е комплексна и включва всички етапи от подготовка на документите за регистрация до откриване на банкови сметки за започване на фирмената дейност.

Lorem ipsum dolor sit amet

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas efficitur justo dolor. Phasellus faucibus tempor eros a efficitur. Nunc dictum lacinia turpis vel molestie. Praesent a mauris lacinia odio viverra eleifend tristique in felis.

Нашите услуги за учредяване на фирма включват:

 • Учредяване на дружества с ограничена отговорност, клонове, акционерни дружества и командитни дружества;
 • Изготвяне на документи за регистрация и подаване на заявления в съответните институции;
 • Изготвяне на учредителни документи в съответствие с изискванията на местното законодателство;
 • Осигуряване на упълномощени лица, които въз основа на пълномощно да представляват собствениците пред местните власти;
 • Осигуряване на местен нотариус и предоставянето му на необходимите документи, услуги за легализиране и превод на документи;
 • Предоставяне на временен регистриран адрес, ако се изисква от местното законодателство;
 • Откриване на банкови сметки.

Цени

Регистрация на ЕООД

 • Запазване на фирмено наименование
 • Държавна такса за вписване в търговския регистър
 • Изработка на печат
 • Удостоверение за актуално състояние
 • Хонорар за услугата
 • Консултация

 


Цена: 260 лв

Регистрация на АД

 • Запазване на фирмено наименование
 • Държавна такса за вписване в търговския регистър
 • Изработка на печат
 • Удостоверение за актуално състояние
 • Хонорар за услугата
 • Консултация

 


Цена: 700 лв

Регистрация на ООД

 • Запазване на фирмено наименование
 • Държавна такса за вписване в търговския регистър
 • Изработка на печат
 • Удостоверение за актуално състояние
 • Хонорар за услугата
 • Консултация

 


Цена: 260 лв 

Регистрация на ЕТ

 • Запазване на фирмено наименование
 • Държавна такса за вписване в търговския регистър
 • Банкови комисионни
 • Изработка на печат
 • Хонорар за услугата
 • Консултация

 


Цена: 180 лв