Счетоводителите нямат работно време,

имат само срокове

Ди Ем Акаунт ЕООД – Счетоводители, на които можете да се доверите!

Ние от “Ди Ем Акаунт” се съобразяваме с индивидуалните нужди на всеки клиент.

Гарантираме високо ниво на професионално обслужване от квалифициран и опитен персонал.

Предлагаме гъвкав подход при търсенето на решения, съобразени с Вашия бизнес.

Услуги

Индивидуални и корпоративни счетоводни услуги

Пълно счетоводно обслужване

Ди Ем Акаунт предоставя цялостна, оптимизирана услуга в съответствие с местните счетоводни и данъчни разпоредби, чиято основна характеристика е стриктното спазване на крайни срокове при подаването на декларации и плащането на данъците.

Финансови консултации

Ди Ем Акаунт извършва всеобхватно многовариантно проектиране, анализиране, оценяване, управление и оптимизиране на паричните потоци, критичните бизнес съотношения, ключовите управленски коефициенти, корпоративната стойност и финансовия риск. Определят се нетната настояща стойност и вътрешната норма на възвращаемост на инвестициите.

Изследванията, които дружеството изготвя, обобщават входяща оперативна информация и множество финансови отчети и проформа отчети в един актуален към датата на изследването финансов модел.

Регистрация на фирми

Услугата на Ди Ем Акаунт за учредяване на компании е комплексна и включва всички етапи от подготовка на документите за регистрация до откриване на банкови сметки за започване на фирмената дейност.

Полезни връзки

Счетоводни услуги

“Ди Ем Акаунт” предоставя цялостна, оптимизирана услуга в съответствие с местните счетоводни и данъчни разпоредби.

Финансово планиране

Цялостна услуга за финансово планиране –  изготвяне на финансови анализи, финансови оценки, финансови обосновки и бизнес план.

Регистрация на фирми

Услугата на “Ди Ем Акаунт” за учредяване на компании е комплексна и включва всички етапи от подготовката на документите до откриване на банкови сметки

Цени

Цени на счетоводни услуги за малки и стартиращи фирми – разгледайте актуалните цени на нашите услуги или ни изпратите запитване с подробна информация за Вашата дейност.

“Желанието и интересът за съвместна дейност с „Ди Ем Акаунт“ ЕООД са продиктувани от гъвкавата финансова политика, високите професионални умения, лоялността и коректността на служителите в компанията.”

инж. Румен Райков

Управител, "Агролеспроект" ЕООД

“Удовлетворени сме от професионализма и отговорността, с които екипът на “Ди Ем Акаунт” ЕООД се отнася към поетите отговорности и задължения във връзка с комплексното счетоводно обслужване на “Пен Шоп” ЕООД. Качественото партьорство, добрата организация и прецизното спазване на договорените ангажименти са характеристиките, с които бихме препоръчали “Ди Ем Акаунт” ЕООД на потенциалните му клиенти.”

Николай Божинов

Управител, "Пен Шоп Груп" ЕООД

“Години наред намираме в лицето на “Ди Ем Акаунт” ЕООД надежден партньор, на който да имаме пълно доверие относно изготвянето на цялата документация, необходима за дейността на фирмата.”

Мариана Илчева

Управител, Грийн Шоп ЕООД