Лихтенщайнското дружество LIVERO Establishment (“Ливеро Естаблишмънтс”) ще придобие “Булгартабак”. Това се разбира от решение на на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от 19 февруари тази година, цитирано от БГНЕС.

“Придобиващото пряк контрол дружество – LIVERO Establishment, еднолично контролирано от TGI Middle East FZE, не осъществяват дейност. Въз основа на предоставените доказателства и след анализ на упражнявания контрол, КЗК приема, че LIVERO Establishment, еднолично контролирано от TGI Middle East FZE, формално са носители на правата на контрол, но реалното лице, което фактически ще упражнява тези права, в настоящия случай се явява физическото лице”, пишат от КЗК.

TGI оценява придобиването на БТ Инвест ГмбХ, а чрез него и на дружествата от Групата Булгартабак като част от своите бизнес планове. Извършването на тази инвестиция е продиктувано от стратегическото географско положение на Булгартабак – Холдинг АД в Европа, както и от позицията му на пазара в Югоизточна Европа. Бързо растящите позиции на Групата Булгартабак на външните пазари също благоприятстват извършването на тази дългосрочна инвестиция, която се очаква да допринесе и за развитие дейността на компанията.

В решението е записано, че тъй като зад посоченото име стои физическо лице, което не извършва стопанска дейност, не се налага произнасянето за евентуална концентрация на стопанска дейност. “Няма наличие на концентрация, тъй като дружеството не изпълнява дейност”, казаха от КЗК.

Придобиването на едноличен контрол върху BT Invest GmbH, Австрия, от LIVERO Establishment, Княжество Лихтенщайн, контролирано от TGI Middle East FZE, Дубай, ОАЕ, не представлява концентрация между предприятия. Решението на подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок.