Младежите до 29 години, които имат завършено средно или висше образование, но нямат стаж по специалността, ще подписват трудов договор при започване на стаж при работодател. Тази поправка в Кодекса на труда беше одобрена на днешното заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Новият вид трудов договор не обхваща обаче студентите, които стажуват, докато учат. Социалният министър Хасан Адемов посочи, че и тази идея е била обсъждана, но тя не влиза в предлагания към момента вариант. Поправката беше подкрепена от всички, с изключение на КРИБ и на КТ „Подкрепа”, които вече не участват в тристранния съвет.

Новият вид договор ще се сключва за период от 6 до 12 месеца и ще гарантира на стажанта минималната работна заплата. Работодателят ще бъде задължен да осигури наставник, който да обучава стажанта, а в срок от 14 дни след края на стажа трябва да издаде препоръка на младежа, която да му послужи за нова работа. Една от работодателските организации не подкрепи поправката, с мотив, че се залага задължително заплащане на стажантския труд. Социалният министър Хасан Адемов увери, че има и други източници за това заплащане.

“Възможностите за плащане пред работодателя са отворени от гледна точка на това да бъде подпомогнат от държавата чрез Националния план за действие по заетостта и от европейските програми, както и от гаранцията за младежка заетост”, каза министърът.

Проведеният с договор стаж ще се зачита за трудов и осигурителен. Договор обаче няма да се предлага на студентите, които например след първата година в университета желаят да стажуват при работодател.