Върховният административен съд (ВАС) не е допуснал до разглеждане нито една от над 20-те жалби на вложители в Корпоративна търговска банка (КТБ) срещу отнемането на лиценза й от БНБ, показва справка на Mediapool в електронната система на съда.

Така в процеса ще участват регистрираното в Люксембург дружество “Бългериън Акуизишън Къмпани”, контролирано от Държавния инвестиционен фонд на Султаната на Оман, “Бромак” ЕООД, собственост на основния обвиняем за източването на 206 млн. лева от КТБ Цветан Василев, както и Орлин Русев и Вера Архундова. За БНБ ще се явят адвокатите проф. Ангел Калайджиев, съпругата му Маргарита Калайджиева и Валя Гигова.

Освен жалбите на вложителите, до разглеждане не са допуснати и тези на отстранените от длъжност изпълнителни директори на частната банка Илиан Зафиров, Георги Христов и Александър Панталеев.

Сред останалите жалбоподатели, за които ВАС е приел, че липсва правен интерес да участват в делото са дружествата “Радиум Кепитъл Кредит Мастър Фанд Лимитид” и “Кинкин и партньори”, както и Себастиан Ньотликс, Стоян Иванов, Петър Тотев, Станчо Пантов, Димитрина Димитрова, Галина Стефанова, Никола Сукманджиев, Елза Дюлгерова, Стоян Михайлов, Десислава Стайкова, Христо Димитров, Иван Арменов, Емилия Йорданова, Апостол Григоров, Васил Найденов и Стоян Александров.

Това бе потвърдено официално и от администрацията на ВАС с уточнението, че магистратите са приели, че вложителите нямат правен интерес да участват в спора, тъй като парите им вече са изплатени или предстои да си ги получат.

Изплащането на гарантираните влогове до 100 000 евро в КТБ започна на 4 декември. По информация на Фонда за гарантиране на влоговете в банките до момента са изплатени парите на около 60 000 от общо 255 000 вложители в общ размер над 2 млрд. лева.

Сред жалбите срещу отнемането на лиценза на КТБ, които ВАС не е допуснал до разглеждане обаче, има и такива на хора с надгарантирани влогове, чийто правен интерес по този казус очевидно продължава да е налице. Това коментира пред Mediapool адвокат Менко Менков, представляващ мажоритарния акционер в банката – “Бромак” ЕООД.

Менков припомни, че освен дружеството на банкера, кантората му представлява и доста вложители, от чието име вече са били подадени жалби до 5-членен състав на ВАС срещу недопускането им в голямото дело по отнемането на лиценза на банката. Произнасяне по тях обаче все още няма, въпреки че първото заседание по казуса е насрочено доста бързо за понеделник, 15 декември.

Както самият той обяви в края на ноември, когато Софийският градски съд (СГС) спря делото по несъстоятелност на КТБ, докато не се реши спора във ВАС, представителите на “Бромак” ще настояват пред върховните магистрати да бъде назначена международна съдебно-счетоводна експертиза по случая, в която да вземат участие и специалисти от ЕС.

Междувременно вложители в КТБ организират във Фейсбук събиране пред Върховния административен съд с начален час, обявен 30 минути преди започването на заседанието, което трябва да стане в 11.00 часа.

Събитието е с призив за прозрачен процес и е под надслов “За ВАС е изпит КТБ!”, като се призовават всички заинтересовани от казуса да присъстват лично на заседанието на магистратите, за да се гарантира “провеждането на обективен и безпристрастен съдебен процес, който адекватно да защити правата и интересите на много широк кръг граждани на Република България и на други държави от Европейския съюз”.

“Акционерно участие в капитала на КТБ АД имат не само мажоритарният акционер и Държавният общ резервен фонд на Султаната на Оман, но и редица миноритарни акционери от Австрия, Великобритания, Гърция, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Русия, Словения, САЩ. Искаме прозрачен и безпристрастен процес! Нека лично видим как се случва това! За ВАС е изпит КТБ! За нас също! Върховният административен съд, зала № 3”, пишат организаторите на събитието във Фейсбук.

Освен това вложители разпратиха до медиите в петък отворено писмо, в които изразяват съмнения за мотивите, с които ВАС не допуска до разглеждане жалбите им.

“В случая въпросът с отказа на ВАС да правораздава, стои най-остро за тези вложители, които имат влогове на стойност надвишаваща гарантирания размер, който се изплаща от Фонда за гарантиране на влоговете. От една страна, те няма да могат да получат обратно парите си, а от друга страна са лишени от правото да получат адекватна съдебна защита, тъй като единственият за тях начин да защитят в цялост правата си е чрез обжалване на решението на БНБ за отнемане лиценза на КТБ. Подходът на ВАС, чрез който на практика се изключват от съдебен контрол административните решения на БНБ за прекратяване дейността на банки и за привеждането им в положение на несъстоятелност, поставя и въпроса за сигурността и стабилността на банковата система в страната”, се казва във въпросното писмо.

Авторите му недоумяват и защо, след като обичайната практика на съда е да насрочва новообразуваните дела за след 3-4 месеца, в този случай действа толкова експедитивно. В отговор на този въпрос от съда заявиха лаконично пред Mediapool, че в случая става въпрос за казус, представляващ особено голям обществен интерес.