Европейската комисия съобщи, че плащанията от европейските фондове по оперативната програма “Околна среда” за програмния период 2007-2013 г. се възстановяват.

Официалното писмо е изпратено до българската страна вчера. Това означава, че службите на ЕК ще могат да обработват плащания от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския кохезионен фонд по проектите от оперативната програма.

Плащанията към България се възстановяват и ЕК ще започне с изплащане на 166 млн. евро от Европейския кохезионен фонд и 74 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие.

Приветствам положителните стъпки, предприети от българските власти за подобряване и укрепване на системата за управление на оперативната програма, заявява по този повод еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу, цитирана в съобщението. По нейните думи възстановяването на плащанията е отлична новина за българската икономика и за бъдещето на сътрудничеството между България и ЕК.

Възстановяването на плащанията е чудесна новина за България и идва в ключов момент за страната и държавния бюджет, коментира зам.-председателят на ЕК Кристалина Георгиева. По нейните думи това показва, че ЕК отчита, когато работата е свършена и правилата са спазени. Предназначените за България средства трябва да се използват ефективно, защото от тях зависи подобряването на качеството на живот. Пожелавам успех на българското правителство в тази задача и обръщам внимание, че следващата година предоставя последна възможност за усвояване на парите от програмния период 2007-2013 г., допълва тя.

В началото на 2013 г. ЕК задейства процедура, в резултат на която плащанията на европейски фондове бяха спрени временно заради съмнения за нередности, свързани с обществените поръчки при изпълнение на проектите и слабости в системите за управление и контрол на програмата. След извършен одит в България през октомври 2014 г. службите на ЕК стигнаха до извода, че всички предложени коригиращи мерки са били приложени. Това значително ще намали опасността от грешки и нередности при използването на средствата в бъдеще, се посочва в съобщението.