Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова забрани строителните и монтажни работи по осъществяването на инвестиционни предложения в района на къмпинг Корал. Според експертите от екоминистерството строителството би довело до унищожаване на три типа дюни и шест вида растения.

Министър Жекова забрани строителството и монтажните работи на „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс” ЕООД, „Витатур инвест” АД, ПГА „ФУУД” ЕООД, „Прайм пропърти” /БГ/ АДСИЦ и „Корал резидънс” в района на къмпинг „Корал”. Забраната се налага с цел предотвратяване на вероятно значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, включително и върху близко разположените защитени зони.

Сред мотивите за налагането на мярката от страна на екоминистъра са, че срокът на правно действие на издадените решения по смисъла на Закона за опазване на околната среда за одобряване на инвестиционните предложения е изтекъл.Не са проведени необходимите процедури по оценка на съвместимостта на инвестиционните предложения с предмета и целите на защитени зони предвид настъпилите през 2007 г. изменения в екологичното законодателство, аргументира се още екоминистърът. Освен това строителството би довело до унищожаване на три типа дюни, основен елемент на ландшафта и предмет на специална защита по смисъла на Закона за Черноморското крайбрежие. Застрояването е предпоставка за необратимо унищожаване на находища и популации на шест вида растения, поставени под специален режим съгласно Закона за биологичното разнообразие, обясняват още от екоминистерството.

Забраната е в сила до провеждане на необходимите процедури по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие и до влизане в сила на издадените на тяхно основание административни актове.