Министерството на земеделието смята да преструктурира „Напоителни системи“. Предвижда се разделяне на дружеството, като двете дейности по напояване и защита от наводнения бъдат обособени в отделни дружества. Това съобщи при посещението си в Русе зам.-министърът Бюрхан Абазов.

Предпазването от вредното въздействие на водата е неприсъщо за “Напоителни системи”, заяви Абазов, като изрази надежда, че с отделянето „Напоителни системи”, като чисто търговско дружество, ще излезе на печалба. Отделно държавно дружество ще се бори с наводненията.

Зам.-министърът потвърди обещанието на министър Греков, че до края на месеца парите за заплати на служителите на “Напоителни системи” ще бъдат осигурени. През двете седмици до тогава предстоят промени в закона, неговото публикуване в Държавен вестник, след което ще се изготви постановление на Министерски съвет, в резултат на което финансовото министерство ще осигури средствата. Очакваната сума, която е ангажимент на държавата, е 15 милиона лева.

Aбазов бе в Русе за среща със земеделски производители, на която беше разяснена земеделската политика на ЕС през новия програмен период.