Българското министерство на околната среда и водите публикува одобрението на инвестиционното предложение за газопровода “Южен поток”.

Това се случва след положителното решение на Висшия експертен екологичен съвет по доклада за въздействие върху околната среда /Доклад за ОВОС/ за морския газопровод “Южен поток” в България, взето на 24 януари т. г.

Докладът за ОВОС заключава, че проектът няма да засегнe значително околната среда, посочват в съобщение от пресслужбата на българското предприятие.

Докладът за ОВОС съдържа заключенията от проучванията на околната среда, културното наследство и социално-икономическата среда при строителството и експлоатацията на българския участък на морския газопровод “Южен поток”, извършени от екип от български и чуждестранни експерти.

Докладът описва потенциалното въздействие на проекта и съдържа над 200 мерки за защита, които “Южен поток транспорт” ще предприеме, за да гарантира, че проектът няма да оказва никакво значително въздействие. Докладът включва и обратната връзка от общността на място.

При разработването на доклада за ОВОС са проведени два кръга от консултативни срещи и е била взета предвид получената обратна информация от тях, както и от консултациите със заинтересованите страни, провеждани през миналата година. Така се е стигнало до решението да се приложи алтернативен метод за пресичане на плажа Паша дере до Варна. Вместо тръбите да се полагат в изкопи, на около 20 метра дълбочина под плажа, ще се прокарат четири микротунела, съответно по един за всеки от четирите тръбопровода на газопровода. По този начин ще се избегнат строителните и изкопните работи на повърхността на самия плаж и ще се запази достъпът на хората до плажа.

След положителното решение на Министерството на околната среда и водите “Южен поток транспорт” ще предприеме следващите стъпки с цел да получи навреме всички необходими разрешителни за строителство, за да започне то в средата на 2014 г., се посочва в съобщението.