На извънредно заседание Управителният съвет на Държавен фонд “Земеделие”- Разплащателна агенция назначи Мирослав Николов за изпълнителен директор.

Младен Тимчев, Николай Дачев, Атидже Алиева-Вели и Виолета Александрова пък са новите  зам.- изпълнителни директори.

Мирослав Николов е роден на 23 май 1974 г. Дипломира се във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” със специалност “Право”.

Започва професионалната си кариера като юрисконсулт в Държавен фонд “Земеделие”, като част от юридическия екип, работил по програма САПАРД и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

През 2009 г. е назначен за главен юрисконсулт. Участва в редица междуведомствени работни групи в сектора на земеделието, както и в процедурите по надграждане и одобрение на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), определяна като една от най-модерната и комплексна ИТ-система, използвана в българската администрация.