Рекордният брой изборни секции, които ще бъдат открити зад граница, поставя външно министерство пред сериозно изпитание. Ако ведомството командирова само свои служители за попълването на изборните комисии, на практика почти за една седмица ще трябва да прекрати останалата си дейност. Освен това ведомството няма да влезе в предварително планирания бюджет от 1.2 млн. лева за организацията на вота в чужбина и се нуждае от допълнителни около 500 000 лева.

Зад граница ще бъдат разкрити над 400 секции. Във вторник изтича срокът, в който българите, живеещи в чужбина, могат да подават заявления за гласуване извън страната.

“До момента има регистрирани 414 секции в чужбина, като очакваме, че след днешния ден те могат да станат и повече”, съобщи външният министър Даниел Митов във вторник.

Традиционно в Турция ще бъдат разкрити най-много секции – 157 при общо около 200 в Европа.

Рекордният брой на секциите се дължи на промените в изборното законодателство. За разкриването на секция в чужбина са нужни поне 20 заявления за населените места, в които има дипломатически мисии на България. В останалите трябват 40 заявления. Ако през последните 5 години в някое населено място е имало секция, в която да са гласували повече от 100 избиратели, там автоматично тя се образува отново. Ако ръководителите на дипломатическите служби преценят, секции могат да се откриват и на други места.

Сега министерството се изправя пред сериозното предизвикателство да организира секционни комисии, които по закон се състоят от поне 5 души. Партиите не демонстрират сериозен интерес към изпращането на хора за попълването им, и това трябва да стане с държавни служители.

Заради големия брой на секциите външният министър вече поиска и други министерства да предложат служители, които да бъдат командировани.

Другият основен проблем са недостатъчните средства. По информация на Меdiapool ведомството се нуждае от още половин милион лева, като се очаква да получи подкрепа от премиера Георги Близнашки.

За сравнение, за организацията на евроизборите зад граница бяха заделени около 700 000 лева при около 170 секции. Сега секции са над 400, а външното министерство е натоварено и с организирането на международния пресцентър.

Във вторник Даниел Митов съобщи пред БНТ, че ведомството ще открие e-mail адрес – mfa@mfa.bg и директна телефонна безплатна линия, на която български граждани могат да се обаждат и да задават своите въпроси относно изборния процес.