Над 1,1 млрд. лева са спечелили малките фирми, които са успели да победят в конкурси за обществени поръчки през 2013 г. Това показват изчисления на “Труд” по данни на Агенцията по обществените поръчки.

Според справка на ведомството от общо 23 084 сключени договора за възлагане 84%, или 19 512 броя, са за малки обществени поръчки. Най-големи възложители и през тази година традиционно остават общините с над 35 на сто от всички обявени търгове.

Държавата и общините търсят всичко – от месо и гранули за кучета през дограми, банкови заеми, охрана и консултации, та до изграждане на пътища и сгради. Въпреки че от 2012 г. не съществува отделна наредба за възлагане на малки поръчки, търгове под определени стойности се ползват с облекчени процедури.

За малки поръчки в строителството се считат всички, които са на стойност под 2,64 млн. лева. При услугите и доставките прагът е 264 хил. лева. Без въобще да се събират задължителни оферти, се възлагат поръчки под 60 хил. лева при строителството, които най-често са за дребни ремонти, и под 20 хил. лева при услугите и доставките.

Три са основните изисквания, на които трябва да отговарят фирмите, за да могат да участват в малки обществени поръчки. През последните три години да не са работили на загуба, за същия период да имат определен оборот (избира се от възложителя и обикновено е до 30 на сто от поръчката), както и фирмата да не дължи данъци на държавата.

От лятото на 2010 г. пред дребния бизнес има допълнително ограничение при участието в обществени поръчки. Тогава се създаде централизиран орган за възлагането на конкурси към Министерството на финансите.

Оттогава ведомството трябва да обявява общи поръчки за всички министерства и за да могат да покрият критериите за обезпеченост, повечето от фирмите трябва или да са големи, или да имат повече персонал.