Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна да разследва сигнал за смяна на контрола върху БТК (чието търговско име е “Виваком”).

Неотдавна в няколко поредни интервюта банкерът Цветан Василев каза, че една от причините за атаката срещу банката му КТБ е опитcj за придобиване на контрол върху БТК, както и че в телекома в момента тече вътрешен преврат.

Сега oт КЗК съобщават, че са получили сигнал от изпълнителния директор на друга фирма на Василев – “Технологичен център – институт по микроелектроника” АД (ТЦ-ИМЕ).

В сигнала се изказва предположение за осъществена концентрация на собственоiт чрез придобиване на контрол върху “Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) от страна на регистрираното в Люксембург дружество SHCO 79 S.a.r.l, без издадено надлежно разрешение по реда на ЗЗК.

Въз основа на описаната структура на собственост върху БТК в сигнала се твърди, че ТЦ-ИМЕ се явява крайното дружество от българска страна, притежаващо по веригата най-голямо участие в телекомуникационната компания.

Посочва се, че в началото на ноември 2014 г. ТЦ-ИМЕ е сключило с “Корпоративна търговска банка” АД (КТБ) договор за залог, по силата на който предоставя като обезпечение на банката всички притежавани от дружеството акции от капитала на “Технотелинвест” АД и по този начин е лишено от възможността да упражнява както юридически, така и фактически контрол върху “Технотелинвест” АД и “Бромак телеком инвест” АД.

В сигнала се твърди, че след поставянето на КТБ под специален надзор “Бромак телеком инвест” АД е прехвърлило дяловете си в V TelecomInvestment General Partner S.A. и V TelecomInvestment S.С.A. на SHCO 79 s.a.r.l., Люксембург.

Заявява се, че ТЦ-ИМЕ като дружество краен собственик в България на мажоритарния пакет акции в БТК, не е било по никакъв начин уведомено за това прехвърляне.