Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) предлага нормативната уредба за обявяването на стачка да се опрости, така че тя да може да се обявява автоматично, ако в рамките на шест месеца преговорите между синдикатите и работодателя не доведат до успех.

“Нашето предложение е, ако до 6 месеца не се постигне  договореност, да се задейства автоматичен колективен спор. Т.е. да може да  обявим стачка, без да се правят подписки, общи събрания на работниците, каквато  е сегашната тромава процедура”, казва президентът на синдиката Пламен Димитров в интервю за“Стандарт“.

Според него държавата с промяна в Кодекса на труда трябва да определи законово как се формира  основната заплата, а също и ясни механизми за договаряне, такива които да не  дават шанс синдикати и работодатели да не се договорят.

“Цялата тази  усложнена процедура създава предпоставки бизнесът спокойно да отлага преговорите  до безконечност. Ние казваме, че ако искаме да водим преговори, 6 месеца стигат.  Ако не се договорим – автоматична стачка”, казва синдикалистът.

КНСБ предлага колективни преговори за увеличение на заплатите да се водят всяка есен. След празниците синдикатът ще одобри предложенията на свой форум,а а след това ще ги внесе в Националния съвет за тристранно сътрудничество.