Депутатът от парламентарната група на “Атака” Миглена Александрова внесе сигнал в Сметната палата за нарушения при отчитане на дарителите на ПП “България без цензура”, съобщиха от пресслужбата на партия.

Сигналът е във връзка със серия от закононарушения, видни от публикувания отчет за дарителите за предизборната кампания на ББЦ.

В сигнала се описват серията нарушения, видни от публичния регистър, воден от Сметната палата.

1. Според изричната разпоредба на чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, то представя декларация по образец за произход на дарените средства. Според Постановление на Министерски съвет № 249 от 31.10.2014 г. минималната работна заплата в страната е 340.00 лева. Тогава всяко дарение с надхвърлящ общ размер от 340.00 лева, следва да се декларира и тази декларация да се представи заедно с отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банкова сметка (чл. 159, ал. 2, във вр. с чл. 159, ал.1 ИК).

От “Атака” изброяват поименно лицата, дарили средства на партията на Бареков над 340 лева и неподали декларация за произхода на средствата. Това са 168 души.

2. Според категоричната разпоредба на чл. 154, ал. 4 от ИК всички приходи и разходи, свързани с предизборните кампании на стойност над 1000 лева, се извършват по банков път, а според чл. 159, ал.1 от ИК, към отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания трябва да е задължително придружен с извлечение от банковата сметка на коалицията или партията.

От описаните по-горе 168 дарения с неясен произход на средствата 96 от тях са за суми, надхвърлящи 1000 лева, отбелязват от “Атака”.

3. От партията на Сидеров смята още, че “вследствие на многобройни сигнали от граждани и серия от журналистически разследвания (приложени като доказателства), разпространени чрез почти всички медии, “имат основание да твърдят, че описаната по-горе коалиция е злоупотребила с лични данни и е вписала като фиктивни дарители в отчета си лица, които не са участвали в дарителската кампания”.

Затова “Атака” настоява “в съответствие с разпоредбата на чл. 154, ал. 4 от ИК, Сметната палата да извърши проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени средства и размера на доходите на дарителите за периода 2009-2014 г.”, се посочва още в сигнала.