Глоба от 83 655 лв. наложи Комисията за защита на конкуренцията на веригата хипермаркети “Практикер” за това, че е продавала надуваеми басейни и аксесоари на дъмпингови цени, съобщиха от антимонополния орган в понеделник.

Санкцията представлява 0,1% от нетните приходи от продажби на дружеството за предходната финансова 2013 г.

Наказанието е защото дружеството е продавало в периода март – октомври 2013 г. на територията на цялата страна надуваемите басейни и плажни аксесоари на цени под тези за тяхното производство.
.
Комисията счита, че независимо от посочените от страна на дружеството обективни предпоставки, довели до предлагането на съответните стоки на цени под себестойността им, поведението на ответното предприятие е укоримо от гледна точка на правилата на лоялната конкуренция. Нарушението е в състояние да пренасочи потребителското търсене поради наличие на ценово предимство и да допринесе за нелоялното привличане на клиенти, посочват от КЗК.
 
При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание тежестта и продължителността на нарушението, както и икономическото състояние на ответното дружество.