Обявената от квесторите на затворената банка “Виктория”, дъщерна на Корпоративна търговска банка (КТБ), продажба на отпуснатите кредити за осигуряване на ликвидност може и да не се състои. Това стана ясно от прессъобщение на Българската народна банка (БНБ), разпространено в четвъртък по повод искането на синдикални и бизнес организации за се спрат действията на квесторите, тъй като са незаконни.

От Централната банка припомнят на социалните партньори, че мярката за продажба на кредитите на банка “Виктория” е разписана в решението им за удължаване на специалния надзор над двете банки до 20 ноември за КТБ и 22 ноември за “Виктория” заради изпитвания от тях остър недостиг на ликвидност за изпълнение на задълженията към вложителите и други кредитори. Тези задължения към септември 2014 г. са 6.227 млрд. лв. за КТБ и 285.786 млн. лв. за ТБ “Виктория“, посочват от банковия регулатор.

БНБ допълва, че макар оценката на активите и надзорните отчети на “Виктория“ да показва, че към този момент банката посреща регулаторните изисквания за капиталова адекватност, тя не може да получи отделна държавна помощ, а само такава заедно с КТБ.

Затова според Централния трезор към момента единственият източник за осигуряване на ликвидност на банка “Виктория“ е продажбата на кредити. Така на квесторите на дружеството е разрешено да поканят до 23 септември банките за участие в продажба на  обособена част от кредитния портфейл на банката, като при наличие на интерес осигурят представянето на окончателните оферти не по-късно от 15 октомври.

Според предписанията квесторите трябва до 20 октомври да докладват пред БНБ получените оферти и дали най-високата предложена цена покрива всички задължения на ТБ “Виктория“ ЕАД към кредитори и депозанти, припомнят от БНБ.

От банката обаче признават, че в обявените в средата на септември мерки не е уточнено, че може и да се вземе решение да не бъде продаван кредитният портфейл на “Виктория“. Окончателната преценка на това решение ще бъде извършена от управата на БНБ след анализ на комплекс от обстоятелства, включително стойността на получените оферти, резултата от проведените преговори с консултанта EPIC като представител на най-големите акционери на КТБ, както и подхода, който окончателно ще бъде възприет спрямо групата КТБ, обясняват от Централната банка.

Тя допълва, че в рамките на специалния надзор спрямо ТБ “Виктория“ не е била наложена мярка по чл. 116, ал. 2, т. 4 от Закона за кредитните институции, свързана с определяне на условия и допълнителни изисквания относно реда за разпореждане с имущество на банката. Следователно квесторите имат право да се разпореждат с част от активите на банката, когато такива действия са необходими за осигуряване на необходимата ликвидност за възстановяване на операциите й, при пазарни условия и под контрола на БНБ, обясняват от регулатора.

Според него е несъстоятелно предложението продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на производство по обявяването й в несъстоятелност.  “Към настоящия момент ТБ “Виктория“ изпитва недостиг на ликвидност, но няма основание за искане за откриване на производство по несъстоятелност”, пише в съобщението. В него се посочва още, че банката е  с добро състояние на кредитния портфейл и неговото обезпечаване.

От БНБ също така упрекват социалните партньори, че отправят необосновани атаки към Централната банкаВ и опитват да й оказват натиск, без да дават законообосновано и структурирано предложение, свързано с групата КТБ, което би било полезно и би спомогнало за решаването на казуса.