Комисията за защита на конкуренцията наложи глоба от 187 хил. лв. на “Майкрософт България“ ЕООД (2% от нетните приходи от продажбите на дружеството за 2012 г.), съобщиха от дружеството.

Производството е образувано по искане на дружество “БиЕмДжи” ООД, дистрибутор на софтуер за България с изградена дилърска мрежа на територията на цялата страна.

Проучването на КЗК е установило, че “Майкрософт България” е публикувал съобщение, което е създало погрешна представа у адресатите, че молителят не би могъл вече да изпълнява извършваните до момента от него услуги, свързани с предлагане на продуктите на “Майкрософт”.

Според установените факти по преписката “Майкрософт България” наистина преустановява търговските си отношения с “БиЕмДжи”, изразяващи се в сключване на дистрибуторски договори за лицензионните програми от вида Volume Licensing и за ОЕМ партньор. От друга страна, наличието на прекратени договорни отношения между страните не води до отнемане правото на “БиЕмДжи“ ООД да предлага продукти с лицензи от вида Volume Licensing.

Обратното, дружеството може да придобива продукти с този лиценз от всеки оторизиран дистрибутор на “Майкрософт” за лицензионните програми от вид Volume Licensing – факт, който ответното дружество не отрича.

В резултат на възникналото заблуждение от страна на част от клиентите на молителя (“Каниско“ ЕООД, “АСТ София” ЕООД и “МикроМега“ ООД) са предприети действия по изпращане на писма,с които дружествата изрично посочват, че преустановяват търговските си отношения с “БиЕмДжи“ ООД.

КЗК счита, че поведението на ответника е недобросъвестно и е породило конкретни неблагоприятни правни последици за искателя като едностранно прекратяване на договори с някои от неговите клиенти, част от които (“МикроМега“ ООД) са имали дългогодишни търговски отношения с ”БиЕмДжи” ООД.