Административният съд София-град (АССГ) е отхвърлил жалбата на млада жена с инициали Д. К. срещу отказа на столичната община да признае брака ѝ с Лилия Бабулкова, сключен във Великобритания. Това става ясно от решение на съдия Снежанка Кьосева от 8 януари тази година, съобщава „Дневник“.

Двете жени сключили брак на 15 ноември 2016 г. и след няколко месеца жалбоподателката поискала от общината в столичния квартал „Люлин“ да отрази в личния ѝ регистрационен картон семейното положение, в което да впише “женен”. Заради еднаквия пол на Д. К. и съпругата ѝ, общината отказала и така се стигна до жалбата в съда.

Съдия Кьосева обаче е споделила мотивите на общината и е записала, че бракът може да бъде вписан, ако бъде сключен, съобразно българското законодателство – т.е. да е между мъж и жена. Според нея признаването на еднополов брак би противоречало и на обществения ред у нас. Д. К. е осъдена и да плати 100 лева за възнаграждение на юрисконсулта на община Люлин.

Съдът е приел, че сключеният между двете жени брак не покрива изискванията на Семейния кодекс, а когато не е спазено българското законодателство е изключена възможността да се актуализира семейното положение на жалбоподателката.

„Сключеният от жалбоподателката брак в Обединено кралство … не поражда последиците, които законът свързва с брака. Еднаквият пол на лицата съставлява пречка за сключване на граждански брак, съгласно българското законодателство по аргумент от разпоредбите на чл.46, ал.1, изр.1 от Конституцията на РБ и на чл.5 от СК, съгласно които бракът е доброволен съюз между мъж и жена”, пише в решението си съдия Кьосева и изрично подчертава, че тази уредба на брака не противоречи на разпоредбите на правото на европейската общност.

Съдът приема, че признаването на сключения еднополов брак противоречи на понятието у нас за обществен ред, което включва основополагащи за правопорядъка в държавата повелителни норми и принципи в правораздаването, които имат универсално значение.

В решението на АССГ е обърнато внимание и на положението със свободното движение в Европейския съюз и относимостта му към страните в един еднополов брак.

„Във връзка с правото на свободно движение в ЕС, Европейската комисия е била запитана дали еднополовите бракове в държавите членки следва да имат същия статус , както “традиционните” бракове. С. се е произнесъл, че поради невъзможността да бъде постигнато съгласие между държавите членки относно еднополовите бракове, партньорите в тези съюзи не могат да имат правата на семейни членове за целите на свободното движение на работници по смисъла на европейското право“, мотивира се съдия Кьосева. Решението ѝ обаче не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Само преди ден Съдът на Европейския съюз разпространи заключение на генералния адвокат на съда Мелхиор Ватле по дело, което румънецът Адриан Коман води в родината си, отказваща постоянно пребиваване на съпруга му от САЩ Робърт Хамилтън. Съдът в Люксембург е бил запитан от Конституционния съд на Румъния дали трябва да признае право на постоянно пребиваващ на Хамилтън, след като Румъния, също като България, не признава еднополовите бракове. Адриан Коман пък се е позовал на Директивата за упражняването на свободата на движение, която позволява на всеки съпруг на гражданин на ЕС да се присъедини към него в собствената му страна.

В становището си генералният адвокат на съда казва, че юридическият проблем не е свързан със законодателството относно брака между лица от един и същ пол, а със свободното движение на гражданите на ЕС. Той не отрича правото на държавите членки да не признават еднополовите бракове, но подчертава, че трябва да изпълняват задълженията си във връзка със свободата на движение на гражданите на ЕС. Според Ватле директивата не съдържа никакво препращане към правото на държавите членки да определят качеството „съпруг“ и затова понятието следва да получи самостоятелно и еднакво тълкуване навсякъде в ЕС. В тази връзка генералният адвокат стига и до извод, че Съдът на ЕС трябва да се откаже от практиката за брак да се приема само съюз между мъж и жена.