Върховната административна прокуратура (ВАП) протестира в Административния съд София-град решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от края на миналата година, с което бяха утвърдени по-високи цени на водата.

Прокуратурата първоначално оспори увеличените цени в Бургас, Ямбол и Враца, а сега пред съда са атакувани произнасянията на КЕВР за още 16 града, между които София, Пловдив, Русе, Силистра, Кърджали, Перник, Монтана и Шумен.

Според държавното обвинение от КЕВР са допуснали редица съществени нарушения на административнопроизводствени правила в процедурата.

На първо място от ВАП посочват, че не е проведено задължителното обществено обсъждане, а В и К услугите имат всеобхватен характер. Решенията на комисията са определящи за правоотношенията на дружествата и клиентите, като именно пред КЕВР потребителите могат да представят гледната си точка в едно обществено обсъждане.

Прокуратурата е установила и противоречие с материалноправни разпоредби във взетото решение за новите цени. Според Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, цената се определя по формула, в която е включена инфлацията за периода от последното изменение на цената.

Според ВАП комисията незаконно е приложила данни от страницата на НСИ за месечна инфлация през 2017 г. КЕВР е ползвала за база индекса на потребителските цени, който според ВАП е с много по-широк обхват от инфлацията, която влияе върху разходите на В и К операторите. „По посочения начин от комисията директно е пренебрегната императивна правна уредба“, казват от прокуратурата.

На следващо място държавното обвинение посочва противоречие с целта на закона, защото с подхода си комисията се съгласява да не спази закона, за да осигури спокойното повишаване на цените.

„Създадено е положение на предопределеност, тъй като производството е реализирано в обстановка на сигурност, че цената на В и К услугите неминуемо ще се повиши. Нещо повече – стореното по настоящия случай, при неспазените нормативни задължения се отдалечава твърде и от друг първостепенен принцип на административния процес – на съразмерността по чл.6, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, обвързващ административните органи, на първо място, да упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо. А игнорирането на общественото обсъждане е в пряко противоречие както с целта по чл.4, ал.1, т.6 ЗРВКУ за балансиране интересите на В и К операторите и на потребителите, така и с принципа на чл.7, т.3 от с. з. за защита на интересите на потребителите“, се казва в протеста на прокуратурата. Друг констатиран пропуск в хода на процедурата е, че не е отразено нито как е гласувал всеки отделен члена на комисията, нито мотивите му.

Прокуратурата е на мнение, че КЕВР не се е съобразила с принципа и за социална поносимост на цената на водата. Тя се определя като стойността на месечното потребление от 2,8 куб. м. на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

За да покрият формално изискването от КЕВР отрекли данните от изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“ и приели тези от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“. От ВАП поясняват, че второто изследване не е публично достъпно и затова всички, извън членовете на комисията са в невъзможност да се запознаят със съдържанието му. В ползваното от КЕВР изследване данните за доходите са по-високи с около 50% спрямо изчисленията за доходите в другото.

„Това процедиране, чисто аритметически обуславя по-висок размер на социалната поносимост, респективно осигурява облекчено и безпроблемно завишаване на визираните цени, включително и за в бъдеще. И така конкретно за региони Силистра, Монтана, Шумен, Сливен, Кърджали, Враца, Бургас образуваните цени надхвърлят прага на социалната поносимост или са близо до него. По разкрития начин от КЕВР с подмяната на смисъла на въпросната информация се утежнява положението на потребителите. В контекста на отразеното, показателна е нагласата на административния орган непременно да увеличава цените на В и К услугите“, посочват от ВАП.

Междувременно, от „Софийска вода” съобщиха, че днес ще прекъснат водоснабдяването в някои части на столицата заради ремонти.

Заради подмяна на сградно водопроводно отклонение на бул. „Сливница“, жк. „Св. Троица“, се налага спиране на водата от 10:00 до 18:00 часа на ул. „Зографски манастир“ от ул. „Цар Иван Александров“ до бул. „Сливница“.

Реконструкция на уличен водопровод на ул. „Йосиф Соколски“ в кв. „Васил Левски“ налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на ул. „Баба Тонка“ от ул. „Дряновски манастир“ до бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Йосиф Соколски“.

След възстановяване на водоснабдяването е възможно временно повишаване мътността на водата. След реализацията на този инвестиционен проект клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района, ще почувстват значително подобреното качество на предоставяните услуги, посочват от дружеството.

Изграждане на сградно водопроводно отклонение на ул. „Чавдар Мутафов“, кв. „Група Зоопарк“ налага спиране на водата от 10:00 до 18:30 часа на ул. „Чавдар Мутафов“ от бул. „Симеоновско шосе“ до ул. „Чавдар Мутафов“ №35, бул. „Симеоновско шосе“ №6А и 6Б.