Данъчната шефка от Бургас, предложила съдии от местния административен съд, адвокати и счетоводители да бъдат селектирани за проверка от приходната администрация, е наказана с обръщане на внимание. Това стана ясно на днешното заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС).

На него представляващият Боян Магдалинчев докладва, че е постъпило писмо от изпълнителната директорка на Националната агенция за приходите Галя Димитрова, в което след близо два месеца тя отговаря на питането на съвета дали е получавала доклад, в който се предлага на административните съдии, отменили актове на НАП-Бургас, да бъдат извършени данъчни ревизии.

До питането на ВСС се стигна след като напрежението между изпълнителната власт – в лицето на вицепремиера Валери Симеонов и НАП-Бургас, и административния съд в града ескалира. То започна след масираните проверки с участието на Симеонов на заведения по морето. Много обекти бяха затворени, но в последствие част от принудителните административни мерки бяха отменени от Административен съд – Бургас. Вицепремиерът дори поиска да бъде извършена проверка за почтеността на и.ф. председателя на съда Панайот Генков, която завърши със заключението на Инспектората към ВСС, че не е налице укоримо поведение на съдията.

Освен това стана ясно, че шефката на дирекция „Контрол“ на Териториалната дирекция на НАП в Бургас Пенка Жекова е написала доклад, в който предлага да се извърши „селекция на счетоводните фирми и адвокатски дружества, за които имаме информация, че правно обслужват задължени лица, на които са издадени ЗН ПАМ ЗО, а също така и на съдии от БАС“.

Димитрова признава пред ВСС, че наистина има доклад на Жекова с такова предложение. Шефката на НАП обаче заявява: „На практика в доклада е изразена лична позиция, която по никакъв начин не е довела да предприемане на конкретни действия, защото същите биха били недопустими съгласно действащите регламенти в НАП“.

В началото на декември 2017 г. обаче депутати от БСП огласиха данни, които са получили по реда на Закона за достъп до обществена информация от Галя Димитрова. Според справката, дадена от шефката на НАП на народните представители от левицата, от 11 август до 30 октомври 2017 г., агенцията е възложила в цялата страна общо 39 проверки и ревизии на адвокати, съдии или счетоводители и членове на техните семейства, а 25 от тях, т.е. 2/3, са на територията на Бургас.

В писмото на Галя Димитрова до ВСС се казва още, че докладът на Жекова представлява вътрешноведомствена кореспонденция и „понякога такъв тип документи не отразяват официалната позиция и практика на НАП“. „В конкретния случай следва да се отбележи, че авторът на доклада към момента на неговото съставяне се е намирал в афектно състояние, резултат от наложените му в кратък период от време от различни състави на БАС глоби. Направените в доклада предложения за иницииране на промени, както в процедурите на агенцията, така и по отношение на нормите, регламентиращи налагането на ГIАМ, в конкретния случай се отличават с липса на прецизност и задълбочена оценка, които по принцип не са характерни за дейността на този служител“, пише още шефката на НАП.

Тя информира ВСС, че на Жекова е наложена дисциплинарна мярка „обръщане на внимание“. А в акта за налагането ѝ било посочено, че „от всеки служител следва детайлно да се познават регламентите, които са относими към всички фази и етапи, свързани с осъществяване на формалния данъчно-осигурителен контрол. „Стартирането на такъв не следва да е свързан с емоционални оценки или да бъде реакция на поведение на лица, което не е пряко свързано със спазване на данъчно-осигурителното законодателство. Подобен подход би бил в разрез със същността на селекцията, като процес, базиран на наличието на достатъчно данни за неспазване на данъчно-осигурителните задължения от определени лица“, се посочва още в писмото.

„След 6 месеца от датата на този доклад изпитвам известно удовлетворение, че получихме отговор, а чрез нас и цялата магистратска общност, какво се е случило в Бургас“, заяви членът на ВСС Атанаска Дишева. И предложи писмото на шефката на НАП да бъде публикувано на сайта на съвета, за да могат всички магистрати да се запознаят с него.

Дишева поиска също ВСС да огласи официална позиция, като направи аналогия с друг случай от Бургас, заради който преди два дни Съдийската колегия излезе с декларация. Става дума за протеста на местни журналисти срещу две решения на съдия Калин Кунчев от Районния съд в Бургас, с които са осъдени да платят обезщетения за вреди на Петър Низамов – Перата.

„Страна по висящо дело не е доволна от изхода по делото, поради което използва своя властнически ресурс да упражни натиск върху съда“, обобщи и двата случая Дишева. Но в последствие сама оттегли предложението си Пленумът на ВСС да излезе с декларация за казуса с НАП и Административен съд – Бургас, като посочи, че това е работа на Съдийската колегия и че ще го внесе пред нея.