След като на 23 юни лидерът на БСП Сергей Станишев подаде заявление за напускане на българския парламент, защото е избран за евродепутат, два дни по-късно – на 25 юни, парламентът не успя да гласува освобождаването му поради липса на кворум.

Председателят на Народното събрание Михаил Миков коментира, че липсата на кворум няма да стане пречка за заминаването на Сергей Станишев за Европейския парламент. Няма да изпуснем сроковете, има текст от Изборния кодекс, който е прилаган веднъж за Ивайло Калфин, коментира той.

Според бившия депутат от ДСБ Екатерина Михайлова, която е преподавател по право, е възможно да се появи несъвместимост (по българското законодателство), ако Станишев продължава да стои в качеството си на народен представител и на избран евродепутат. Тя обаче уточни, че не може да твърди същото за европейското право.

Според чл. 389 на ИК не може да бъде член на ЕП, лице, което е народен представител в националния парламент. От друга страна в преходните разпоредби в параграф 6, ал. 4 е казано, че мандатът на избраните за членове на ЕП от България, които заемат друга изборна длъжност, както е случаят със Станишев, се прекратяват 7 дни преди датата на откриване на първото заседание на ЕП, посочи Екатерина Михайлова.

Българското право предвижда прекратяване на пълномощия на народен представител да има не само когато има изразена воля, а когато има и гласувана оставка, каза тя. Имаме и разпоредбите на Европейския парламент, там, доколкото разбрах и направих справка, се гледа на първо място изразената воля, добави Михайлова.

Според нея случаят с Ивайло Калфин е по-различен от този на Сергей Станишев. Калфин е избран за евродепутат, когато е министър на външните работи, след това парламентът се разпуска и той практически няма пред кого да подаде оставка. Докато Станишев има пред кого да подаде оставка, има и кой да му я гласува, коментира Екатерина Михайлова.

Доц. Атанас Семов, преподавател по право на ЕС в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, коментира, че трябва да бъде прекратен националният мандат, за да се положи клетва в Европейския парламент. Ако не го освободят, не може да стъпи като евродепутат в Брюксел, посочи той.

Според Огнян Герджиков, председател на 39-то Народно събрание, след като някой е избран по надлежния ред за евродепутат, абсолютно ненужно е да бъде освобождаван от националния парламент. Това е едно от големите юридически недомислици в нашето законодателство, коментира за БТА Герджиков. Неговата принципна позиция е, че изборът трябва автоматично да води до освобождаването от заеманата длъжност.

От Информационното бюро на Европейския парламент в София разясниха процедурата по проверка на несъвместимост на длъжността член на ЕП. Според правилника за дейността на ЕП, преди да заеме мястото си, всеки евродепутат подава писмена декларация, че не заема длъжност, която е несъвместима с положението на член на ЕП по смисъла на член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г. След общите европейски избори посочената декларация се подава по възможност не по-късно от шест дни преди учредителното заседание на ЕП. До проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по възникнал спор и при условие, че преди това са подписали гореспоменатата писмена декларация, членовете на ЕП заемат мястото си в парламента и в неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права.