Държавното дружество “Академика 2011” ще обжалва решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което тя отнеми решението за спиране на обществената поръчка за ремонт на Зимния дворец. Прекратяването на процедурата по време на служебното правителство на Георги Близнашки бе протестирано от избрания изпълнител на ремонта – Обединение “София Спорт”, който спечели с оферта за над 41 млн. лв. при предвидени само 30 млн. лв.

Именно това, че стойността на поръчката надвишава финансовите възможности на дружеството, бе мотивът и на “Академика 2011” за спиране на процедурата, но от КЗК не видяха нарушение в обявената завишена цена и отмени  прекратяването на поръчката http://www.mediapool.bg/kzk-otmeni-spiraneto-na-remonta-na-zimniya-dvorets-v-sofiya-news227329.html.

Решението на антимонополния орган обаче може да се обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) и юристите на “Академика 2011” вече работели по иска.

“Ние смятаме, че правото е на наша страна и вярваме, че ВАС ще постанови решение, което да защити държавния интерес”, коментира пред журналисти спортният министър Красен Кралев, който е принципал на “Академика 2011”.

Според него, ако се потвърди решението на КЗК, има опасност дружеството да изпадне в несъстоятелност, защото трябва да подпише договор, за който няма осигурени средства. “Другият вариант е “Академика 2011″ да разпродаде част от активите си, за да изпълни въпросния договор”, каза Кралев.

Според становище  на ръководството на държавното дружество, според което решението на КЗК е неправилно и недостатъчно аргументирано. Независимият орган неправилно е приел, че по отношение на формиране прогнозната стойност на обществената поръчка, възложителят не следва да се съобразява с предварителни проучвания, налични статистически данни и пазарни аналози. Приемайки подобна теза, в търговския оборот, свързан с възлагането и изпълнението на обществени поръчки, се създава риск от установяването на опасна практика. Последната би довела до оформяне на силно завишени прогнозни стойности, зависещи единствено от усмотрението и произволното решение на еднолични или колективни органи, чиято добросъвестност невинаги отговаря на общоприетите критерии за професионализъм и етика, пише в разпространеното мнение на “Академика 2011”.

Дружеството посочва като порок в решението позоваването единствено и само на стойностите, предвидени в документацията по обществената поръчка,  като правно релевантна фактология. Игнорирането на реалната обстановка, касаеща финансовото състояние на възложителя, е чуждо явление не само за сферата на обществените поръчки, но и за практиката на самата КЗК.

“Намираме, също така, за неправилно и несправедливо обстоятелството, че независимият орган се позовава на цели пасажи от жалбата на жалбоподателя, докато аргументите на “Академика 2011″ ЕАД остават без анализ и отражение в решението”, се казва още в становището на дружеството.