След 2017-та година правителството ще започне да
подпомага най-бедните домакинства в плащането на сметката за вода, ако
тази сметка надвишава 4 процента от средния месечен доход на
домакинството. Това стана ясно при представянето на стратегията за
развитие и управление на водоснабдяването и канализацията до 2023-та
година, приета на заседанието на правителството.

Документът предвижда през следващите десет години държавата да инвестира 12 милиарда лева във водопроводни и канализационни тръби, пречиствателни станции и
изграждането на 3 язовира. За този период загубата на вода по
водопреносната мрежа трябва да намалее с 11 процента.

Приетата стратегия трябва да начертае мерките, чрез които през
следващите десет години да бъде гарантирана социално поносима цена на
водата, обясни министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.
За домакинствата, за които тази цена не е поносима, ще има специален вид
помощ, допълни тя. “В стратегията предвиждаме това, а е въпрос на
социалното министерство и министерството на финансите след 2017 година
да разработят съответните необходими документи как ще компенсират
социално слабите хора”, каза министърът.

Около 3 милиарда лева от общата сума за инвестиции ще дойде по линия
на оперативната програма “Околна среда”, а държавата ще осигури 400
милиона лева. Останалите над 8 милиарда лева ще бъдат търсени чрез
заеми, допълни Терзиева.

Ако не започнем тази реформа, няма как да успеем да усвояваме
средства по оперативната програма, категорична е министърът. “За нас е
най-важното да използваме тези средства във ВиК сектора”, допълни тя.

До 2024-та година загубите по водопреносната мрежа трябва да намалеят от 60 на 49 процента.