Министърът на финансите Петър Чобанов заяви, че очаква икономическият растеж за 2014 г. да достигне малко над 2 процента.

“Облекчени или в процес на облекчаване са 138 административни режима. Срещите с бизнеса в регионите, съвместно с Българската банка за развитие (ББР), ни помагат да получим информация кои други режими да променим”.

Това заяви министърът след среща с бизнеса в област Ямбол, която беше организирана, за да се представят пред компаниите възможностите и продуктите, предоставяни от ББР.

Чобанов обясни, че чрез намаляване на административната тежест ще бъдат редуцирани разходите на бизнеса – времеви и паричен ресурс, и по този начин той може да постигне по-голяма ефективност. Според министъра местните власти също трябва да положат усилия в тази посока.

Чобанов уточни, че в средата на 2013 г. е била заварена една разрушена бизнес среда и липса на доверие на бизнеса към държавата.

„Една от първите мерки, които бяха предприети, беше навременното възстановяване на ДДС по поредността на постъпване на заявките и това помогна на бизнеса, защото той използва тези средства като оборотни”, допълни той.

„Чрез по-бързото завъртане на средствата в икономиката се постига икономически растеж. Това се вижда и от данните, които показват, че през четвъртото тримесечие на 2013 г. е постигнат ръст от 1,6% на годишна база”, каза още министърът.

По думите му прогнозата за тази година е за ръст на икономиката от 1,8%, но данните за ускоряване, които има от втората половина на 2013 г. дават надежда тази прогноза да бъде ревизирана в положителна посока.