Масово се одобряват нови социални разходи на държавата, сочи изследване на тема “Нагласи и очаквания на широката общественост от Бюджета за 2014 г.”. направено в първата половина на ноември от “Галъп интернешънъл” по поръчка на финансовото министерство.

По този въпрос не се забелязват съществени разлики в разбивките сред различни групи по възраст, образование, личен месечен доход или партийна принадлежност, съобщават от пресцентъра на Министерството на финансите.

Сред мерките в бюджета, свързани с намаляване на разходи на държавата, единствено съкращаването на държавната администрация предизвиква одобрение, сочи анализът на данните. Не личат съществени разлики в позициите между различните партии и групите с различна политическа идентификация, както и между различните обществени групи въобще. Откроява се изводът, че хората с по-високи доходи и образование изглеждат в по-голяма степен склонни да подкрепят непопулярни мерки, пише в изводите на изследването.

Широко одобрение среща запазването на данъчното облагане в настоящия вид. Минималните осигурителни прагове и максималният месечен осигурителен доход очевидно са теми, които не срещат достатъчно разбиране и запознатост сред обществото. Съществува одобрение “по принцип” по въпроси за увеличаване на минималната работна заплата, създаване на целеви фондове, намаляване на административната тежест пред фирмите и отпадането на данъка върху лихвите.

По въпроса с разплащането с бизнеса групите с по-високи доходи демонстрират по-висока информираност. Така при хората с най-ниски доходи едва една трета твърдят, че са чували за въпроса, докато при в групата с най-високи лични доходи този процент достига нива от над 70 на сто. Мненията за създаването и на частни здравноосигурителни каси са поделени, като десномислещите и хората с по-високо образование са по-склонни да приемат подобни мерки.

Според изследването финансовият министър Петър Чобанов е сред най-разпознаваемите министри, като заявяваното доверие в него достига 19 на сто, а недоверието – 42 на сто.

Наблюдава се приоритет на политическото над икономическото съзнание, което затруднява картината и прави нагласите към отделни дейности на властта и нагласите към обобщения й образ трудно отделими, пише в съобщението. В този смисъл може да се каже, че каквито и политики да предлага и прилага кабинетът, те ще срещнат поляризирано обществено съзнание. Ситуацията на политическа криза в страната възпрепятства рационалното осмисляне на управленската дейност и в известна степен обезценява всяко публично действие и говорене, заявяват още от финансовото министерство.