Законопроект, подготвян от германското правителство, предвижда безработните европейски имигранти в Германия да бъдат гонени от страната въпреки правилата за свободно движение и труд в Европейския съюз.

Хилядите безработни европейски имигранти в Германия обаче изглежда ще направят задачата много трудна, според Local.de.

Делът на безработните европейци, живеещи в страната, се е увеличил с 5.3% за една година и в момента е 15.4%.

Според службата за заетостта в Германия има 36 000 поляци, 35 000 италианци и 19 700 гърци, които са без работа. Като безработни в Германия са регистрирани още 10 000 българи и 11 000 румънци.

Общият брой на безработните българи и румънци в Германия представлява едва 4% от този на всички имигранти без препитание в страната.

На 1 януари отпаднаха последните трудови ограничения за гражданите на България и Румъния, като безработните имигранти именно от двете страни са се увеличили най-много в рамките на последната година.

Броят на безработните българи в Германия е нараснал с 65.5%, а този на румънците без препитание, с 50.4%.