Обмисля се да бъде премахнато довнасянето на данъка върху физическите лица за последните три месеца. Това съобщи в отговор на въпрос на Дарик зам.-министърът на финансите Людмила Петкова. Тази година за първи път трябваше да довнесем данъка си за последните три месеца на миналата година, който не беше авансово удържан.

Петкова съобщи, че в момента се обмисля премахването на този ангажимент на данъкоплатците и да се върне старият режим, при който платецът на дохода удържа авансово данъка. Реформата се прави в контекста на опростяването на данъчните декларации.

“В момента анализираме всички данъчни декларации, включително и вноските, тъй като една от мерките, която в момента сме се заели да анализираме, е значително опростяване на данъчните декларациите. Но декларацията е следствие на целия режим на деклариране и внасяне, така че в момента работим по тази марка и ще обявим резултатите до месец – месец и нещо”, каза зам.-министърът.

На въпрос на Дарик защо се е въздържала на заседанието на Надзорния съвет на НЗОК за актуализиране на бюджета на касата, Людмила Петкова отговори, че в момента има окончателни данни само до април, а до края на месеца касата трябва да направи плащанията към болниците за май. От тази гледна точка не са ясни резултатите на полугодието, за да се коментира каква да бъде актуализацията. От НЗОК поискаха дефицит от повече от 300 млн.

“Дори да е необходима актуализация на бюджета, трябва да се видят резултатите поне за първите шест месеца. Освен това НАП е мобилизирала всички сили и се прави всичко възможно за повишаване събираемостта на здравните вноски. Приходите за 2014 година от здравноосигурителни вноски като бюджет са заложени със 100 млн. повече. А очакванията са още 55 млн. най-малко да бъдат събрани. Тоест 155 млн. лв. повече спрямо приходите от предходната година и все пак може би трябва един достатъчен период, може би половин година да се види тенденцията, да може да се оцени какъв ще бъде резултатът – да, ще има дефицит, но колко, – за да може евентуално да бъдат предприети мерки. И второто е, че един бюджет има приходна част и разходна част. От една страна, трябва да се подобри приходната част, но съответно и разходната част, затова гласувах въздържал се”, мотивира се Петкова.

Финансовото министерство и приходните агенции работят и по редица мерки за повишаване на събираемостта и предотвратяването на данъчните измами. Работи се по цялостна стратегия за предотвратяването на измамите, свързани с тютюневите изделия. Също така ще започнат масирани проверки на превозни средства със зърнени култури.

Обмислят се и допълнителни мерки за решаването на проблема с неиздаването на касови бележки, особено в сферата на услугите.

Междувременно от Асоциацията на индустриалния капитал отчетоха минимално изсветляване на икономиката.