Недекларирането на доходи е взаимно изгодно и за работодателите, и за работниците. Това каза Петър Ганев, старши икономист в Института по пазарна икономика по повод проучването на „Евробарометър”, според което България остава сред страните от ЕС с най-висок дял на служителите с недекларирани доходи, съобщава Агенция „Фокус”.

Според Ганев трябва да се намери начин, за да бъде премахнат подобен стимул за двете страни.

”Ако се премахне този стимул, може по някакъв начин да се реши проблемът. Премахването минава през икономическото развитие, минава през това да има повече работни места. В крайна сметка, ако работникът може да избере между място, където му се плащат пълните осигуровки и се декларират доходи с такова, където това не се прави, възможно е той все пак да избере по-чистата заплата, тази която е в рамките на правилата. Но, за да има такъв избор, трябва да има повече работни места, трябва да има повече предприемачи”.

Според Ганев „има всякакви форми на регулация, които могат да изведат данъците на светло, също биха допринесли за решаването на проблема, така че трябва да се работи и в тази посока”.

Петър Ганев допълни, че изследванията в последните 10 години показват, че винаги България, Гърция и прибалтийските държави са тези, при които недекларираният труд е най-разпространен.