Авторските права на композитора и текстописеца на музикални произведения с текст продължават седемдесет години след смъртта на по-късно починалия от двамата, предвиждат промени в Закона за авторското право и сродните му права, приети на първо четене от парламента. Условието е текстът и музиката да са били създадени с цел да бъдат използвани заедно.

Правата на артистите-изпълнители и на продуцентите на звукозаписи продължават петдесет години след датата на изпълнението, съответно след датата на записа, посочва БТА.

В случай, че на изпълнението е бил направен запис, но не под формата на звукозапис, и той е бил законно публикуван или законно съобщен на публиката, правото продължава петдесет години. Ако на изпълнението е направен звукозапис, правото продължава седемдесет години. Измененията предвиждат допълнителна закрила на артисти-изпълнители, ако заради бездействие на продуцентите се стигне до неефективно пазарно реализиране на записите на техни изпълнения.

Депутатите приеха и промени в закона, внесени от Стефан Данаилов от Коалиция за България и група депутати, свързани с реда за регистрация на организациите за колективно управление на права.

Според вносителите е необходимо да се осигурят допълнителни гаранции за изолиране на случаите на формално създадени, но неефективно функциониращи организации за колективно управление на права, както и прецизиране на действащите правни норми.