Парламентът увеличи размера на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Измененията влизат в сила от 1 октомври тази година. Това решиха депутатите с приемането на второ четене на законовите промени.

Увеличава се периодът, през който работодателят е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността – от шест месеца на 12 месеца, за да могат работниците и служителите да се ползват от предвидените права по този закон.

Увеличава се и размерът на гарантираните вземания от три на шест начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения през последните 12 месеца.