Тристранният съвет ще разгледа възможността работодателят да е длъжен да изплати цялото трудово възнаграждение на служителите си в срок, дори и в период на затруднение. Предложението се съдържа в законопроект за промени в Кодекса на труда, предложени от депутата от „Атака” Магдалена Ташева.

В мотивите на законопроекта е записано, че „трудовото възнаграждение е не само основно благо за работника или служителя, но в повечето случаи – и единствен източник на средства за съществуване на работещите хора и техните семейства.

Създаването на реални гаранции за своевременно и в пълен размер изплащане на заработените трудови възнаграждения има очевидно социално значение и гарантира една широко призната справедливост.

В действащата към настоящия момент редакция на Кодекса на труда беше допусната уредба, която се тълкува превратно и способства за появата на нежелателни явления, свързани с изплащане в ограничен размер на трудовите възнаграждения и от там – подлагане на хората на труда на изключителни изпитания. Както е известно, натрупването на задължения влече след себе си редица неблагоприятни последици и една от тях – редом със социалната тежест, която хиляди семейства биват принуждавани да понасят като не получават заплатите си – е да се натрупат непосилни вътрешнофирмени задължения, които пропорционално на периодите на отлагане стават все по-неразрешими.

Според предложението на Ташева, ако работник потърси правата си в съда заради неизплатени трудови възнаграждения, работодателят няма право да го уволнява до шест месеца след приключването на делото.