Възможно е да има увеличение на цената на тока, ако електроразпределителните дружества докажат по-големи разходи. Това стана ясно от обяснението на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Боян Боев. Той бе категоричен, че ако разходите бъдат признати, това може да рефлектира върху цената на електроенерегията, но поясни, че отчетите се гледат в цялост и все още е твърде рано да се правят прогнози.

“Прихващанията им, което беше тема на нашия разговор с тях, което бе представено от ДКЕВР, са незаконосъобразни. Тези прихващания, които са незаконосъобразани, до момента варират по информация от НЕК на около 318 млн. лв.”, напомни Боев.

Той се позова на член 35 от Закона за енергетиката, според който има ли разходи, които следва да бъдат признавани за минал период, те трябва да бъдат предявени пред ДКЕВР.

А тези разходи, които ЕРП-тата предявяват или прихващат, грубо казано, незаконосъобразно, са защото така са решили в случая, каза Боев. По думите му тези разходи – каквито и да са и колкото и да са, трябва да се представят пред ДКЕВР, трябва да са отчетени.

В случая периодът, за който са отчетени тези разходи или които предявяват дружествата, е от юли 2012-а до юли 2013 година. Те трябва да ги предявят по установения ред, а именно ведно с заявлението на дружеството, срокът за което изтича на 31 март тази година.

След като ги предявят, в енергийния регулатор трябва да ги анализират и ако тези разходи наистина са отчетени и са в същия размер, да се види как ще рефлектират и дали ще рефлектират върху крайната цена.

Ако до края на деня не бъдат направени преводи от ЕРП-тата към сметката на НЕК, това означава, че в сряда ще бъде обсъдено отнемане на лиценза на дружествата. Това може да постави под риск доставките на ток.

Дружествата може да се наложи и да платят глоби в размер на 1 млн. лева за всяка от трите компании.