От 1-ви януари 2015-та година общините няма да имат право да формират такса смет за физическите лица на базата на данъчната оценка на имота. Това предвиждат промени в закона за местните данъци и такси, приети на днешното правителствено заседание, които подлежат на одобрение от Народното събрание. Дотогава трябва да бъде разработена методика за определяне размера на таксата според количеството на изхвърлените отпадъци, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

С друга промяна в закона се ограничава броят на хората, имащи право на 50 процента отстъпка от данъка за моторно превозно средство. Отстъпката ще се ползва само от притежателите на автомобили, които отговарят на екостандартите Евро 5 и 6, а не както досега от всички автомобили с катализатор.

Към момента Законът за местните данъци и такси предвижда определяне на размера на такса смет според количеството на битовите отпадъци, но дава възможност на общините да определят друг начин за формиране на размера, какъвто е данъчната оценка. От 2015-та година данъчната и пазарната оценка няма да служат за такава база, обясни Людмила Петкова. Идеята е за едногодишен период да може да се разработи подходяща методика и таксата да може да се определя на друга база, но не на база стойността на имота, каза тя.

Колкото до данък МПС, от януари догодина за автомобилите с екостандарт Евро 3 и 4 ще се използва 30 процента отстъпка, а за Евро 5 и 6 отстъпката ще е 50 процента. Очакват се около 35 милиона лева допълнителни приходи от тази промяна. С промяна в закона за данъците върху доходите на физическите лица правителството даде право на чуждестранни лица да се възползват от данъчните облекчения за млади семейства.