С последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от началото на декември се промени редът за погасяване на задълженията за данъци и осигурителни вноски, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП) в сряда.

Новият ред предвижда да се погасяват първо главниците за данъци и осигурителни вноски с изтекъл срок за плащане и след това лихвите по тях. По този начин се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения.

Досега дълговете се погасяваха по реда на възникването им.

С последните промени в ДОПК се удължи с една година и срокът за отписване на публични задължения, погасени по давност. Така всеки, който има дългове с изтекла погасителна давност (отпреди 01. 01. 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП до края на 2014 г., а не както беше досега – до края на тази година.

Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица.

От приходната агенция напомнят, че вече всеки може лесно чрез електронна справка да провери какви задължения и плащания има записани в данъчно-осигурителната си сметка. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, електронната услуга дава достъп и до информация какви задължения са погасени с направените плащания от съответния клиент на НАП.

Достъпът до информацията става с персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офисите на НАП. Кодът се получава веднага, ако заявлението за издаването му е подадено в офиса на НАП по постоянен адрес или адреса на управление за юридически лица.

Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, процедурите за издаване на ПИК и отписване на задължение може да се получи на тел. 0700 18 700 на цената на стандартен телефонен разговор.