Административният съд в София-град е наложил на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова глоба в размер на 31 500 лева за повторно неизпълнение на съдебно решение по дело за мълчалив отказ за достъп до обществена информация, съобщава Софийски обществен съвет.

Причината е отказ на Фандъкова да даде справка по закона за достъп до информация за подробния устройствен план на местността “Гробищен парк – Б”. Делото е заведено още от 2011 г.

Според закона общината трябва задължително да издаде мотивиран писмен отговор, но вместо това е имало само мълчание.

По случая вече са наложени две предходни глоби – от 200 лв. и 5500 лв.

Въпреки това кметът е продължил да бездейства и не се е произнесъл с решение по заявлението за информация.

В мотивите на магистратите от Административния съд в София е посочено, че до началото на октомври 2014 г. Фандъкова не е представила доказателства за изпълнение на съдебното решение и трябва да плати глобата.

Размерът й е с натрупване от периода на неизпълнение – юли 2013 г. до септември 2014 г., като всяка седмица са начислявани по 500 лв.