Съдия Румяна Ченалова си направи отвод от делото за несъстоятелност на “Белведере дистрибуция” и “Домейн Менада”, предаде БГНЕС.

Мотивите на съдия Румяна Ченалова за отвод по делото са свързани с образуваното срещу нея дисциплинарно производство. Това изисква избягване на всякакво съмнение относно безпристрастността на съда, казаха от Софийски градски съд.

Поради отвода на съдия Ченалова е направено ново компютърно разпределение на делото. За докладчик е избран съдия Пламен Колев. Със заповед на председателя на СГС разпределението на делата е извършено от съдия Богдана Желявска, поради отсъствие на съдия Николай Димов и съдия Иво Дачев, които са в платен годишен отпуск. От “Белведере дистрибуция” ЕООД е поискан отвод на всички съдии в СГС от разглеждане на делото и се иска делото да бъде изпратено на Софийски апелативен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.

“В тази връзка уведомяваме както страните по делото, така и медиите, че съгласно изричните разпоредби на ГПК, отводът на всеки съдия от СГС следва да бъде индивидуален. Съобразно изричната норма на чл. 22 от ГПК това трябва да стане и с посочване на конкретни основания. За да бъде изпратено делото за разглеждане на друг равен по степен съд, трябва всички съдии поименно и индивидуално да се отведат”, се заявяват от градския съд.

На 17 декември Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу съдия Румяна Ченалова. В телевизионно интервю френският посланик Ксавие Лапер дьо Кабан я обвини в тенденциозно изпълнение на задълженията й, включително опит за “кражба” френска фирма, производител на вино в България. Самата Ченалова отхвърли твърденията на дипломата, а самата тя изложи и позицията си на открито изслушване пред Комисията по етика на ВСС.