Топлофикация-София” ЕАД e злоупотребила с господстващо положение, смятат от Комисията за защита на конкуренцията.

В съобщение до медиите от комисията съобщават, че са предявили твърдение за извършено нарушение. Производството е образувано след получен сигнал от Върховната административна прокуратура.

В него са изложени аргументи във връзка с евентуално извършено нарушение на разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията от страна на топлопреносното дружество и дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия.

Проверени са офисите на “Топлофикация – София”, “Иста България” ЕООД и “Техем Сървисис” ЕООД. Направеният икономически анализ сочи, че едностранното определяне на еднакви цени за всички фирми за дялово разпределение от страна на “Топлофикация – София” води до премахване на ценовата конкуренция, което пък засяга благосъстоянието на потребителите.

“Това води до по-ниско качество на услугата и лишава абонатите от възможността да изберат онзи доставчик на услугата, който би им предложил по-благоприятна цена”, категорични са от КЗК.

Според антимонополистите “Топлофикация-София” налага необосновани цени на дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия, в резултат на което те са поставени в неравностойно положение по отношение на техните разходи и начисляването на различна норма на възвращаемост.