Доверието на инвеститорите в българската икономика се връща, заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев при връчването на нов първокласен сертификат на инвестиция за изграждане на зърнено пристанище на река Дунав край силистренското село Айдемир. Изводът си той прави на база наблюдаване на положителна тенденция по отношение на сертифицираните по Закона за насърчаване на инвестициите проекти.

“Насърчаването на проекта за пристанище в с. Айдемир е част от политиката ни за модернизация и реиндустриализация на страната. Пристанищата имат ключова роля за икономическия растеж, защото през тях се обработва и преминава над 60 на сто от износа и вноса“, посочи още Стойнев.

Зърненото пристанище ще се изгражда от компанията “Алфред С. Тьопфер Интернешънъл България Лоджистикс”.То ще има две корабни места и складово силозно стопанство с обща вместимост от 24 хил. т. Инвестицията е за 10.55 млн. лв., строежът трябва да започне през март-април 2014 и да приключи до три години.

Държавната помощ за първокласната инвестиция се предвижда да е 510 хил. лв., които ще се дадат на община Силистра за изграждане на нов довеждащ път и преасфалтиране на част от съществуващ път до пристанищния терминал.

Според Стойнев проектът ще стимулира икономическото развитие и заетостта в общината и ще повеше износа на зърно.

Министърът обобщи, че за 2013 г. са сертифицирани общо 15 проекта за общо 100 млн. лв., от които шест са първокласни инвестиции. Обко по тях са разкрити 900 работни места. Само за последните 7 месеца са издадени 4 сертификата за над 44 млн. лв. инвестиции, предвиждащи 210 нови работни места.

Има засилен интерес към автомобилостроенето, бизнес услугите и транспортното оборудване. В тях България е сред страните с растеж на преките чуждестранни инвестиции. Министърът акцентира още, че държавата разчита изключително много на доброто взаимодействие с инвеститорите и местната власт, за да може в най-кратки срокове да се подобри животът на хората, независимо за кого са гласували.