Индексът на потребителските цени се е понижил през февруари, сочат данните на националната статистика. Според сметките инфлацията на месечна база е минус 0,4 на сто, а на годишна основа минус 2,6 процента.

При хранителните стоки и безалкохолните напитки като цяло цените са се повишили за месец с 0,2 на сто, но в сравнение с втория месец на миналата година те са паднали с 1,5 на сто. Цените на алкохола и тютюневите изделия са запазили януарските си цени и през февруари, но за последните 12 месеца е отчетено поскъпване от 1,4 на сто.

Облеклото и обувките са ни излезли по-евтини през февруари, като спадът за месец е 3,1 на сто, а за година 1,6 процента.

В сферата на жилищата – наеми, текущ ремонт и комунални разходи, през февруари е отчетено леко намаление от 0,1 процент, а в сравнение с февруари миналата година спадът е 7,7 процента. Обзавеждането и електроуредите също са с по-ниски цени, като спрямо януари общото понижение е 0,8 процента, а за година е два пъти по-голямо – 1,6 на сто.

Понижение сe наблюдава и в здравеопазването, където цените падат с с 0,2 на сто за месец и с 3,8 процента за година.

В образованието обаче е регистрирана обратната тенденция, като през февруари цените са се увеличили с 0,2 на сто в сравнение с предходния месец и с 1,3 процента в сравнение с февруари 2013 година.

В транспортния сектор обаче цените са се понижили, като месечният и годишният спад са съответно 3,3 на сто и 3,7 процента. Лек спад на цените от 0,1 на сто е регистриран в сферата на съобщенията.

Развлеченията са ни излезли по-евтини през февруари, като спадът спрямо предходния месец е 0,1 на сто, а в сравнение с дванадесет месеца по-рано е 3,3 на сто. Цените в ресторанти и хотели през февруари са останали на нивата от първия месец на 2013-а, а за последната година са се увеличили с 2 на сто.