България и Македония поискаха от Европейската комисия по-голяма финансова помощ за завършването на общите инфраструктурни проекти.

“Смятаме, че трябва да бъде отдадено приоритетно значение на съществуващите проекти, които са насочени към развитие на автомобилната и железопътната инфраструктура, със специално внимание към изпълнението на Коридор номер 8 (Изток-Запад)”, посочват външните министри Кристиан Вигенин и Никола Попоски в писмо до комисаря по разширяването Щефан Фюле и комисаря по регионална политика Йоханес Хан.

“Двете страни високо ценят възможностите, които дава ЕК за засилване на партньорството чрез програмите за териториално сътрудничество, насочени към по-силно и устойчиво икономическо и социално развитие на регионите, като по този начин стимулира техния потенциал”, се казва в писмото, цитирано от пресцентъра на МВнР.

Външните министри потвърждават готовността на двете страни да разширят контактите между компетентните институции, за да гарантират по-добрата координация и изпълнение на съвместни проекти в области като инфраструктурата, икономиката и подобряване на цялостната свързаност на региона.