Софийският градски съд е допуснал обща възбрана и запор върху цялото имуществото на Корпоративна търговска банка, съобщи пресцентърът на съда, цитиран от вестник “Сега”. Запорът е наложен по молба на БНБ, подадена на 11 ноември. Освен това, пак по молба ва БНБ, са спрени и всички съдебни и арбитражни дела срещу имущество на КТБ.

В понеделник СГС съобщи още, че делото за обявяване в несъстоятелност на КТБ е насрочено за 24 ноември. За съдебното заседание, което ще се проведе при закрити врата, са призовани КТБ, БНБ, Софийската градска прокуратура и Фондът за гарантиране на влоговете в банките.

Това означава, че двамата най-големи акционери в КТБ не са допуснати до делото. По-рано през деня бе съобщено, че фирма “Бромак” и “Бългериън акуизишън къмпани”, притежавана от Генералния държавен резерв на Султаната Оман, не са допуснати до делото.

Законът за банковата несъстоятелност позволява на акционерите, които към датата на отнемане на лиценза са притежавали повече от 5 на сто от капитала на банката, да встъпят в делото за фалит.

Още в четвъртък в съда е постъпила молба от фирмата на отстранения от длъжност и обвиняем шеф на Надзорния съвет на КТБ Цветан Василев “Бромак”, която държи над 57% от КТБ.

Ден по-късно е внесен документ и от косвено контролираната от Генералния държавен резерв на Султаната Оман “Бългериън акуизишън къмпани”, която притежава 30 на сто от капитала на банката. За молбата на “Бългериън акуизишън къмпани” в деловодната система на СГС има отбелязване, че е за встъпване на акционер. За тази на “Бромак” няма подобен запис, а само, че има приложения.

Върху делото легнаха тежки съмнение още с образуването му. Причината бе системата за случайно разпределение на делата, която не изпрати задължителния протокол от разпределението до Висшия съдебен съвет (ВСС). Делото първо бе възложено на работещата като командирована в СГС съдийка Калинка Илиева, но тя си направи отвод.

При второто разпределение делото бе възложено на шефа на Търговското отделение Иво Дачев. Съмненията се задълбочиха, защото в системата на ВСС делото фигурираше под нов номер. Съдебният съвет започна проверка на делото.