Отпадане на лихвите върху прогнозните сметки за вода, начислявани от “Софийска вода”, прие Столичният общински съвет (СОС).

Предвижда се 30-дневният срок за плащане на задълженията към “Софийска вода” да започне да тече от датата на публикуване на интернет страницата на дружеството, а не от момента на отчитане, както е сега, посочи Николай Стойнев, един от авторите на предложението, съобщава БТА.

То е част от гласуваните от СОС общи условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от “Софийска вода“.

Според Стойнев начисляването на наказателни лихви представлява глоба, ако например услугата на съответното дружество не е ползвана през определен месец.

Позицията ни, както и за “Топлофикация-София“, е принципна и показваме последователна политика, посочи Стойнев.

По думите му е справедливо да се плащат сметки на базата на реалното количество ползвана вода. В момента изчисляването на сметките става веднъж на три месеца.

През останалото време сметките се пресмятат на базата на прогнозно количество изразходвана вода, което не е справедливо, коментира вносителят на доклада. Той изрази надежда ДКЕВР да одобри промяната.