Стоки с неясен срок на годност и различни указания за съхранение на български и на езика на страната, от която е внесен продуктът, са част от нарушенията, установени от Българската агенция за безопасност на храните в големите търговски вериги.

Ръководителят на агенцията проф. Пламен Моллов заяви, че е проведена среща с представители на големите вериги, на която е обърнато внимание за увеличаване на самоконтрола в тях.

В търговска верига, чието име шефът на агенцията не пожела да уточни, се установен продукт с произход Близкия изток. “На вас това какво ви говори? Това е млечен продукт с произход Близкия изток. За мен това нищо не означава. Все едно “произведено в махалата в Ихтиман”, каза Моллов.

Други продукти са с етикети на чужд език, например тайландски без превод на български и без яснота откъде произхожда продуктът. Установен е и случай на липса на номера на партидата. “Проследимостта по датата на производство или датата на годност е много условна”, каза Моллов. По думите му е имало и случай, при които не е отразен срокът на годност.

Той даде пример и със случай, при който на етикета, с който е внесен продуктът, пише, че трябва да се съхранява при температура до 5 градуса, а при превода на български се оказва, че той може да се държи при температури от 4 до 8 градуса.

На видно място в търговските вериги вече ще бъде поставен телефонът на агенцията, за да може потребителите да подават сигнали за нарушения.

Агенцията за безопасност на храните ще прилага “дълбочинен контрол” в системата, като целта е да се избегнат случаи, в които е затворен само един от цеховете на даден производител, а не всички. За да се подобри контролът, ще бъде въведена практиката на “скрит инспектор”. Пламен Моллов сигнализира, че от агенцията е имало изтичане на информация за проверките, което е довело до тяхната неефективност. Освен това до момента няма указания за инспекторите какво точно да проверяват.