Софийският градски съд спря производството по обявяване в несъстоятелност на Корпоративна търговска банка (КТБ) до приключването на делото пред Върховния административен съд (ВАС) за отнемане на лиценза на банката. Акционери в КТБ обжалваха решението на БНБ пред ВАС.

Още в четвъртък миналата седмица стана ясно, че делото за фалита на КТБ ще бъде замразено за неопределено време, заради жалбите на мажоритарния собственик – фирма “Бромак” и на вложителя Орлин Кунев срещу решението на БНБ да отнеме лиценза.

Спирането на делото за фалита ще продължи до приключване на административния спор между Цветан Василев, Орлин Кунев и БНБ. По него трябва да се произнесат първо 3-членен, а след това и 5-членен състав. Продължителността на съдебните процедури и във Върховния касационен съд, и в Софийския градски съд няма да се отрази на изплащането на гарантираните от закона влогове на физически и юридически лица.

Изплащането на гарантираните депозити до 100 хил. Евро трябва да започне на 4 декември.