Два пъти са нараснали жалбите на потребителите срещу банки и небанкови институции през 2013 г. спрямо предходната. За това алармираха експертите от движение „Днес”.

Все по-чести стават измамите с изпълнителни листове за кредити на лица, които са починали. От движението настояват за законодателни промени, които да увеличат правата на потребителите и да направят придвижването на делата на потребители срещу институциите по-бързи.

Като цяло най-голямата част от жалбите, по които работят експертите, са срещу естествените монополи, които те квалифицират като: „топлофикационните дружества, мобилните оператори, електроразпределителните дружества и ВиК”. Наблюдава се и нарастване на жалбите при трудовоправните спорове, както и срещу НОИ и Здравната каса.