Като ответна реакция Русия забрани за една година вноса на селскостопански продукти от страни, наложили й санкции за ролята й в украинската криза.

Президентът на Русия Владимир Путин подписа днес указ “За прилагане на отделни специални икономически мерки за гарантиранена сигурността на Руската федерация”, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ИТАР-ТАСС.

С този документи на органите на властта на Русия се дават указания “в дейността си да се ръководят от това, че в продължение на една година от влизането в сила на подписания днес указ, се забранява или се ограничава извършването на външноикономически операции, предвиждащи внос на територията на Руската федерация на отделни видове селскостопанска продукция, суровини и хранителни продукти, които идват от страна, приела решение да въведе икономически санкции срещу руски юридически или физически лица, или присъединила се към такова решение”.
 

Президентът е възложил на правителството да състави списък с видовете селскостопанска продукция, суровини и хранителни продукти, които попадат под действието на указа, а също и да състави списък на конкретни действия, необходими за изпълнението на този документ.
 

Кабинетът трябва да вземе и мерки за гарантиране на балансирането на стоковите пазари и за недопускане на ускорено повишение на цените на селскостопанската и хранителната продукция, да организира заедно с висшите органи на изпълнителната власти на субектите на Руската федерация оперативен мониторинг на стоковите пазари и контрол на състоянието им.
 

Путин възложи и да се разработи и приложи на практика заедно с производствените обединения, търговските мрежи и организации комплекс от мерки, целящи да се увеличи предлагането на стоки, руско производство.
 

На правителството се препоръчва при необходимост да внася предложения за промяна на срока на действие на забраната, предвиден в указа.
 

Указът влиза в сила от деня на подписването му. Както се отбелязва в документа, тези мерки се вземат “за защита на националните интереси на Руската федерация”, допълва ИТАР-ТАСС.

Контрамерките на Русия се отнасят за САЩ, Канада, Австралия, Япония, Швейцария, Норвегия и страните от ЕС, включително България.

Какво точно ще е отражението на тази забрана върху българския износ засега не може да се каже. По данни на Националния статистически институт за първите 5 месеца на годината целият ни износ за Русия е бил за 411,4 милиона лева. Не е ясно какъв е делът на селскостопанските продукти в тази сума.

Данните на НСИ за миналата година обаче показват, че най-голям в износа ни за Русия е делът на медикаменти – около 30 на сто. Единственият продукт, който би могъл да бъде засегнат от забраната, през миналата година са били вината – едва 2 процента от целия износ.

Неговата обща стойност за цялата 2013-та пък е била 756,8 милиона лева.