На третия ден от обсъждането на проектозакона за държавния бюджет за 2014 г. парламентът прие общата рамка, разпределението на 790 млн. лв. за икономически растеж и спорната такса от 20% за ВЕИ. 

Прогнозата е за ръст на икономиката през следващата година от 1.8%, но според опозицията тя е надценена. МВФ и Еврокомисията дадоха по-ниска прогноза от тази на правителството на Пламен Орешарски.

Текстовете от проектозакона за бюджета се гласуват бавно след ожесточени спорове между управляващите от БСП, ДПС и “Атака” и опозицията от ГЕРБ.

За общата бюджетна рамка гласуваха 185 народни представители. От тях 106 я подкрепиха, против гласуваха 66, а 13 се въздържаха.

За приходи, помощи и дарения беше одобрена сумата от 19.262 млрд. лв. Заложените разходи са в размер на 19.899 млрд. лв.  

Бюджетните взаимоотношения (трансфери) възлизат нето на 9.794 млрд. лв.

Вноската в общия бюджет на Европейския съюз през следващата година ще бъде 904.6 млн. лв.

Резервът за икономически растеж и държавност възлиза на 790 млн. лв. Той ще се изразходва с решения на Министерския съвет.

Най-много средства – 500 млн. лв., са предвидени за новата  публична инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

За структурни мерки и програми за развитие на образованието са заложени до 100 млн. лв.  В тях влизат до 22 млн. лв.  за увеличаване на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища. Тя ще се определя в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и ще е обвързана с потребностите на пазара на труда.

За програми за развитие на иновациите се отпускат до 20 млн. лв.

Други до 20 млн. лв. са заложени за бойна подготовка на въоръжените сили.

За инвестиции и програми в областта на енергетиката са предвидени до 150 млн. лв. Те ще дойдат от новата такса от 20% за производителите на ток от слънчева и вятърна енергия.

Парламентът одобри въвеждането на таксата с подкрепата на 116 народни представители. Против гласуваха 38, а 28 се въздържаха.

Въвеждането на таксата е заложено в параграф от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2014 г., с който се правят промени в Закона за енергията от възобновяеми източници.

В петък обаче ще има промени в размера на одобрената днес такса и тя няма да е 20% за всички ВЕИ, а ще се направи диференциация в зависимост от вида на производство. Такава заявка даде председателят на парламентарната енергийната комисия Рамадан Аталай. Той обяви, че ще внесе законопроект за промяна на размера на таксата и на кръга от производители, за които тя важи още утре.

“Таксата за вятърна енергия ще бъде различна от тази за слънчевата енергия. При енергията от слънце на свой ред ще има диференциация и таксата ще зависи от годината на пускане в експлоатация и мощността”, каза Аталай.

Според него новата такса средно щяла да е около 15%, но за част от производствата можела да надхвърли 25%,а при други да падне на 5%.

“Лично ще предложа да бъде въведена подобна такса и за енергията от тецове, когенерации, заводски централи”, заяви още Аталай.